Zapytanie ofertowe

Rodzaj prowadzonej działalności:
 Handlowa
 Produkcyjna
 Usługowa
 Inna
Forma prowadzonej działalności:
 Osoba fizyczna
 Spółka cywilna
 Spółka z o.o.
 Inna spółka prawa handlowego
 Stowarzyszenie/Fundacja
 Wspólnota mieszkaniowa
Inna
Ilość właścicieli:
Ilość pracowników:
Umowa o pracę:
Umowa zlecenia:
Umowa o dzieło:
Podatnik VAT: Tak Nie
Rodzaj prowadzonej księgowości:
Ryczałt Księga przychodów i rozchodów Pełna księgowość
Miesięczna ilość dokumentów sprzedaży:
Miesięczna ilość dokumentów kosztowych:
Miesięczna ilość wyciągów bankowych:
Miesięczna ilość delegacji:
Adres e-mail:
Telefon:
Dodatkowe informacje: