Strona Główna

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jolanta Janowska ( w skrócie KDP J. Janowska ) jest nowoczesną firmą świadczącą outsourcing  finansowo-księgową , kadrowo-płacowy oraz  usług finansowych dla osób prawnych  i fizycznych.


Outsourcing na usługi księgowe, to coraz częściej wybierane rozwiązanie polegające na zleceniu firmie zewnętrznej całościowej obsługi księgowej.

Obsługa księgowa przez firmę zewnętrzną jest skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie Państwo w pełni skoncentrować się na kluczowym rozwoju i działalności przedsiębiorstwa.

Powierzenie prowadzenia księgowości swojej firmy podmiotowi zewnętrznemu jest niezwykle korzystne, poprzez wymierne oszczędności m.in. dzięki lepszemu wykorzystaniu pracy specjalistów, tańszemu dostępowi do ich wiedzy, nie bez znaczenia jest również obniżenie kosztów utrzymania własnych działów księgowych, poprzez redukcję kosztów: nakładów na powierzchnię biurową, artykułów biurowych, ograniczeniu kosztów inwestycji w pracowników oraz zaniechaniu kosztów na świadczenia socjalne.

Zleceniodawca nie musi utrzymywać niewykorzystanego potencjału działu księgowości, poprawa standardu usług księgowych oznacza łatwiejszy dostęp do lepszej jakości informacji analitycznych, a to z pewnością przełoży się na podwyższenie poziomu funkcjonowania takich obszarów, jak m.in. rachunkowość zarządcza, kontroling czy planowanie.

Na świecie oraz w Europie Zachodniej 70 % usług świadczonych jest na zasadzie outsourcingu, firmy te koncentrują się na obszarze działalności przedsiębiorstwa, realizacji zadań biznesowych, dążeniu do lepszego zaspokojenia potrzeb swych klientów i osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.

Tymi aspektami powinni się kierować głównie duzi przedsiębiorcy, których firmy prowadzą zdywersyfikowaną działalność o rozbudowanej strukturze,  z perspektywy kilku miesięcy można doczekać się wymiernych oszczędności.

W dobie spowolnienia gospodarczego coraz więcej przedsiębiorców szuka oszczędności, zmieniając obsługującego ich księgowego oraz całą kadrę pracowników księgowości na biuro księgowe, które zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę.