Księga Przychodów i Rozchodów

 1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencja wyposażenia
  • sporządzanie rocznych sprawozdań podatkowych
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatków od towarów i usług
 3. Składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 4. Prowadzenie rozliczeń ZUS w zakresie:
  • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej za osobę prowadzącą działalność i osoby współpracujące
  • obsługa przekazu elektronicznego do ZUS
 5. Przygotowanie dowodów wpłat należnych zobowiązań podatkowych i ZUS oraz ich wysyłka do Klienta (e-mail)
 6. Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w zakresie związanym z wykonaną usługą